Napul x sex Free black sex chat room for georgia

Napul x sex-13

Kalifornská společnost s názvem Ambrosia provádí pokusy na lidech, kdy zdraví lidé ve věku 35 let nebo starší dostávají transfúze krevní plazmy od lidí mladších 25 let.

Účastníci platí 8 000 dolarů za účast v tomto programu a jejich zdravotní stav je podrobně monitorován po dobu dvou let, kdy dostávají transfúze.

V poslední době některé společnosti pokročily v pokusech s parabiózou na lidech.

Bercovici napsal, že americké studie v tomto oboru zaostávají v současné době za pokusy, které jsou prováděny v Číně a Koreji.

„Jejich krev omývala oltáře Boha, který, jak se věřilo, potřeboval vedení, a někdy potřeboval být popostrčen k tomu, aby chránil a trestal.“ Související odkazy: „Pod záminkou iniciačních testů pro Opus Dei byl přiveden k černé mši se sexuálními úkony. Hodně z toho bylo vykonáváno v zařízeních po celém světě, v džungli v Amazonii, v Austrálii a na jiných vzdálených místech.

Comments